Accountants- en Administratie kantoren

Uw clienten hebben soms zeer complexe problemen. U hebt een zeer drukke en intensieve praktijk. In die situaties werk ik als klankbord en vraagbaak voor en met u. Ik kan een belangrijke aanvulling op uw kennis bieden. Ik begeleid u bij de advisering of schrijf voor u het advies voor uw clienten. Het advies krijgt de door u voorgestelde insteek. Contact met uw client is daarbij meestal niet nodig. Bijvoorbeeld gecompliceerde fiscale herstructureringen binnen een fiscale eenheid, de fiscale posititie van de DGA of estate en erfrecht vraagstukken.

Soms neemt de fiscus bij controle een standpunt in dat onredelijk of in strijd met de wet of jurisprudentie is. Voor een reactie op dergelijke standpunten of voor een bezwaar- of beroepschrift is soms onderzoek van jurisprudentie of wetsgeschiedenis noodzakelijk. Dergelijke bezwaar- en/of beroepschriften kan ik voor u schrijven. Standpunten van de belastingdienst die in strijd zijn met de wetsgeschiedenis of de jurisprudentie tackle ik moeiteloos voor u.

Back to Top